Nieuws

20
Okt '15

Per 1 januari 2016 niet meer rechtstreeks storten naar de Belastingdienst

De belastingdienst heeft aangegeven dat ‘rechtstreeks storten’ naar de Belastingdienst vanaf 1 januari 2016 niet meer mogelijk is. De zogenoemde depotrekeningen zijn namelijk per die datum opgeheven. Voor inleners en aannemers betekent dit dat een rechtstreekse storting bij de belastingdienst hen niet meer vrijwaart van de inleners- en ketenaansprakelijkheid voor de loonheffingen. Vanaf 1 januari 2016 levert alleen een storting op een G-rekening van de uitlener of de onderaannemer nog vrijwaring. De Belastingdienst kan de aannemer of inlener niet meer aansprakelijk stellen voor het bedrag dat hij heeft gestort op die G-rekening. In principe heeft de Belastingdienst alle belastingplichtigen die een betalingsdepot hebben bij de belastingdienst geïnformeerd.

Indien u verdere informatie en/of advies nodig heeft kunt u altijd contact met ons opnemen.

23
Sep '15

Prinsjesdag 2015

Traditiegetrouw is vorige week dinsdag op Prinsjesdag het belastingplan voor volgend jaar gepresenteerd.

Wij hebben hieronder kort de belangrijkste punten voor 2016 voor de ondernemer/dga voor u samengevat.

1. Box 3 wordt naar verwachting herzien. Vooralsnog lijkt het forfait afhankelijk te zijn van het vermogen. Bij een vermogen in privé tot € 100.000 gaat het forfait naar beneden, maar boven € 100.000 gaat het forfait omhoog. Bij belastingplichtigen met een vermogen van meer dan € 1.000.000 is het forfait zelfs nog hoger.

2. De RDA (research & development aftrek) zal worden geïntegreerd in de WBSO afdrachtvermindering.

3. Verruiming van de schenkvrijstelling eigen woning naar € 100.000 vanaf 2017 voor personen tussen de 18 en 40 jaar.

4. Aanscherping van het gebruikelijkheidscriterium in de WKR.

5. Introductie van het lage- inkomensvoordeel vanaf 2017. Dit betreft een tegemoetkoming voor werkgevers die werknemers in dienst hebben die tot maximaal 120% van het minimumloon genieten. Het voordeel kan oplopen tot € 2.000 per werknemer per jaar.

Voor een vollediger overzicht verwijzen we u naar het bijgevoegde document.

Prinsjesdag special 2015

Voor meer informatie of bij vragen kunt u contact opnemen met uw klantmanager of met Inka de Jong (idejong@wpenijkerk.nl).

22
Sep '15

Wel of geen kerstpakket?

Veel ondernemers zullen nu al bezig zijn met het oriënteren op een kerstpakket voor werknemers.

Sinds 1 januari 2015 geldt de werkkostenregeling (WKR). Dat betekent dat een kerstpakket alleen vrijgesteld kan worden verstrekt, voor zover u nog vrije ruimte heeft binnen de WKR. Voordat u een kerstpakket gaat bestellen voor het personeel, is het dan ook raadzaam om te beoordelen of en hoeveel vrije ruimte u nog heeft binnen de WKR-regeling. Als er voldoende ruimte is, dan kan worden bepaald hoeveel aan het kerstpakket (fiscaal gezien) kan worden uitgegeven, zonder dat het tot extra belastingheffing leidt.

Indien er onvoldoende ruimte is, kan een kerstpakket van € 50 u  € 90 kosten (€ 50 voor het kerstpakket en € 40 eindheffing voor de Loonbelasting). Wij adviseren dan ook om voordat u een kerstpakket besteld, eerst te beoordelen wat de vrije ruimte nog is.

Uiteraard kunnen wij u hiermee van dienst zijn.

Als u nog vragen heeft kunt u contact opnemen met uw klantmanager of met Inka de Jong (idejong@wpenijkerk.nl).

 

Contact

WPE

Adviseurs & Accountants

Oude Barneveldseweg 85

3862 PS Nijkerk

info@WPENijkerk.nl

033 - 245 67 37

Kvk nummer: 32145482

Btw nr.: NL 8107.85.158.B.01